Corona-update

12-03-2020

Beste KSA-er en ouders,

Op aanraden van de minister en de jeugdsector adviseert KSA nationaal ons ten stelligste om alle activiteiten tot en met 31 maart af te lassen. Hieronder vallen zowel weekends als de gewone wekelijkse activiteiten op zondag. Met spijt in het hart hebben we met de leiding van KSA Reinaart daarom besloten om dit advies op te volgen en de vergaderingen al zeker tot en met 31 maart niet te laten doorgaan. Aangezien ons jaarlijks weekend pas in april valt, laten we dit voorlopig nog op de agenda staan. We houden jullie verder op de hoogte wat de adviezen zijn die we hierover ontvangen van KSA nationaal.

Stevige KSA-groet,

De leiding van KSA Reinaart